Vitamine D is de zon-vitamine

Maakt je lichaam voldoende Vit D aan ?

Vitamine D wordt ook wel eens de zon-vitamine genoemd.
Ons lichaam produceert deze vitamine namelijk zelf wanneer voldoende zonlicht de huid bereikt.
Op onze breedtegraad is voldoende lichaamseigen productie echter gewoon onmogelijk, omdat het benodigde UVB licht uitgefilterd wordt door de atmosfeer. Door de lage stand van de zon is de weg die het zonlicht aflegt door de atmosfeer voor het ons bereikt langer. Er blijft dan zo goed als geen UVB (nodig voor Vitamine D synthese in de huid) meer over.
Zeker in de koude en natte maanden (september tot maart) produceert ons lichaam dus veel te weinig vitamine D, omdat onze huid nooit voldoende kwalitatief zonlicht kan krijgen.
Naarmate mensen ouder worden, vermindert bovendien het vermogen om vitamine D te produceren.
Als het lichaam zelf geen of onvoldoende vitamine D produceert, dan moet een grotere hoeveelheid aangeleverd worden via de voeding. Hoe korter de tijd is dat een persoon zich dagelijks blootsteld aan zonlicht, hoe groter de nood aan vitamine D via de voeding.
Vitamine D is slechts voldoende aanwezig in enkele voedingsmiddelen.
Daarvoor zou je dan dagelijks een stevige portie vette vis zoals makreel, paling, forel of zalm moeten gebruiken.

Structureel tekort wordt chronisch gebrek

In België vertoont meer dan 50 % van de bevolking een ernstig tekort aan vitamine D !
De rest heeft waarschijnlijk een te lage serumwaarde om blijvend gezond te zijn.
Dat is ook vrij logisch ! Zelfs indien je een zonnige zomerse vakantie achter de rug hebt !
De halfwaarde tijd van je voorraad Vitamine D3 (25-hydroxyvitamine D = calcidiol) bedraagt namelijk 4 à 5 weken.
Je opgebouwde interne voorraad van vitamine D gaat bij gebrek aan geschikt zonlicht dus snel achteruit.
Na 8 à 10 weken (eind oktober) is er nog maar 25% over om de rest van de lange donkere periode van de aankomende winter door te komen.
Niet abnormaal dat je dan eerst wat minder vrolijk, vervolgens een beetje depri wordt.
De stap naar de winterblues , SAD of "seasonal affective disorder" is dan waarschijnlijk niet ver af.
Heb je een jaar na jaar oplopend tekort aan Vitamine D dan zou je daardoor wel eens echt depressief kunnen worden, en het ook voor goed blijven, indien je geen voldoende aanvoer van vitamine D kan organiseren.
Uiteindelijk leidt elk chronisch tekort van een essentieel voedingselement in je lichaam vroeg of laat tot een "aandoening" die we dan na verloop van tijd een naam geven van ziekte.
De lijst van ziektes die gelinkt kunnen worden aan een te laag vitamine D gehalte wordt met het jaar langer.

Vitamine D3 met K2 Bestellen