Vitamin K2 and the Calcium Paradox

Het verhaal in een oogopslag

Vitamine K2 is een belangrijke in vet oplosbare vitamine die een cruciale rol speelt bij het beschermen van je hart en hersenen en het opbouwen van sterke botten. Het speelt ook een belangrijke rol bij de bescherming tegen kanker.

De biologische rol van vitamine K2 is om calcium in de juiste delen van uw lichaam, zoals uw botten en tanden, te brengen. Het helpt ook calcium te verwijderen uit gebieden waar het niet zou moeten zijn, zoals in je bloedvaten en zachte weefsels.

De optimale hoeveelheden vitamine K2 worden nog onderzocht, maar het lijkt waarschijnlijk dat 180 tot 200 microgram vitamine K2 voldoende is om de K2-afhankelijke eiwitten van uw lichaam te activeren om calcium naar de juiste gebieden te sturen.

Indien je orale vitamine D inneemt, moet je ook vitamine K2 innemen. Vitamine K2-tekort is eigenlijk wat de symptomen van vitamine D-toxiciteit veroorzaakt, waaronder ongepaste calcificatie die kan leiden tot verharding van je slagaders.

Als u een calciumsupplement neemt, is het belangrijk om de juiste balans te behouden tussen calcium, vitamine K2, vitamine D en magnesium. Gebrek aan evenwicht tussen deze voedingsstoffen is de reden waarom calciumsupplementen geassocieerd zijn geworden met een verhoogd risico op een hartaanval en beroerte.

Dr. Mercola Interviews Dr. Kate Rheaume-Bleue

The story compacted :

Vitamin K2 is an important fat-soluble vitamin that plays critical roles in protecting your heart and brain, and building strong bones. It also plays an important role in cancer protection.

The biological role of vitamin K2 is to help move calcium into the proper areas in your body, such as your bones and teeth. It also helps remove calcium from areas where it shouldn’t be, such as in your arteries and soft tissues.

The optimal amounts of vitamin K2 are still under investigation, but it seems likely that 180 to 200 micrograms of vitamin K2 might be enough to activate your body’s K2-dependent proteins to shuttle calcium to the proper areas.

If you take oral vitamin D, you also need to take vitamin K2. Vitamin K2 deficiency is actually what produces the symptoms of vitamin D toxicity, which includes inappropriate calcification that can lead to hardening of your arteries.

If you take a calcium supplement, it’s important to maintain the proper balance between calcium, vitamin K2, vitamin D, and magnesium. Lack of balance between these nutrients is why calcium supplements have become associated with increased risk of heart attack and stroke

Vitamin K2 with Dr. Kate Rheaume-Bleue

Book : Vitamin K2 and the Calcium Paradox

Auteur : Kate Rheaume-Bleue
Uitgever : HarperCollins Publishers Inc
Engelstalig --- 288 pagina's
Isbn : 9780062320049 --- augustus 2015